Allidrett 2014

Oppstart allidrett for årskullet 2014 vil skje i august/september 2020.

Allidrettkoordinatorene tar initiativet til oppstart av nye kull ved å inviterer seg inn på det første foreldremøtet ved Fosslia skole. Her vil det bli informert om konkret
oppstartsdato og oppstarsmøte ved Remyra Grendahus.