Årsmøte

Årsmøte

ÅRSMØTE for Remyra IL avholdes i klubblokalene på Remyra Grende- og Klubbhus torsdag 10. mars kl 1900.

Vanlige årsmøtesaker og forslag blir behandlet. Enkel servering. Eventuelle forslag må leveres hovedstyret v/ runelarsen@getmail.no senest torsdag 25. februar.

Hovedstyret Remyra