Årsmøte

Årsmøte i Remyra IL 2021

Til alle medlemmer i Remyra IL

 

Innkalling til årsmøte i Remyra IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Remyra IL.

Årsmøtet holdes onsdag 29. april kl 19.00 via Teams. Husk å laste ned Teams i forkant av møtet, da møtet starter presis.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter og invitasjon til møtet i Teams vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på remyra.no. For de som ikke har lastet ned Teams i forkant anbefaler vi å starte med det minst 15 minutter før årsmøtet starter. Last ned Microsoft Teams: https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/download-app

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til digitalt årsmøte!