Nyheter

Ekstraordinært årsmøte i Remyra IL

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Remyra IL

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Remyra IL.

Ekstraordinært årsmøte holdes onsdag 24. april kl 2030 på Remyra Grendehus, i Hjelsengveien 245, 7509 Stjørdal.

Sak

Valg av hovvedstyret

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret