Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nytt fra styret

Ekstraordinært årsmøte RIL onsdag 27. mai kl 19

Til alle medlemmer i Remyra IL

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Remyra IL

Styret innkaller herved til digital årsmøte i Remyra IL.

Årsmøtet holdes onsdag 27. mai kl 19.00 via Teams. Husk å laste ned Teams i forkant av møtet, da møtet starter presis.

 

Saksdokumenter til møtet i Teams vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på remyra.no. For de som ikke har lastet ned Teams i forkant anbefaler vi å starte med det minst 15 minutter før årsmøtet starter. Last ned Microsoft Teams: https://products.office.com/nb-no/microsoft-teams/download-app

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Saker

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Regnskap 2019
  6. Budsjett 2020


Velkommen til ekstraordinært årsmøte!