Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Remyra IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av ny leder Remyra IL, ny leder for håndballavdelingen og ny dugnadskoordinator mandag 9. mai kl 1800-1900. Møtet holdes i andre etasje grendehuset

SAKSLISTE:

1)Godkjenning av innkalling og saksliste
2)Valg av møteleder og referent
3)Valg av to representanter til å underskrive referatet
4)Valg 2016, andre omgang

Vel møtt!

Rune Larsen
Avtroppende leder Remyra IL