Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nyheter

Forslag til kandidater til Remyra ILs styre og støttefunksjoner ønskes

Valgkomiteèns arbeid er i gang og vi oppfordrer alle medlemmer med å komme med forslag på kandidater til nytt styre og øvrige verv i idrettslaget.

Det er flere verv som  ikke er besatt, og det er flere verv som er på valg ved årets årsmøte 17. mars 2022. Forslag på kandidater ønskes til alle verv.
Vi er spesielt ute etter personer som kan være kandidater for følgende verv:
Støttefunksjoner:
 • Dugnadskoordinator
 • Sponsoransvarlig
 • Håndball
  • Dommeransvarlig
  • Sportslig leder
  • Materialforvaltning
 • Fotball
  • Baneansvarlig overordnet ansvar kunstgress
  • Stadionansvarlig (lys, nøkler mm.)
Styret:
 • Styremedlem
 • Varamedlem
Valgkomite
 • Komitemedlem
 • Varamedlem
Revisjon
 • Revisor
Kandidater for alle verv kan foreslås. Valg av kandidater skjer på Årsmøtet.
Forslag på kandidater innen 20.02.2022
Kandidater foreslås ved å snakke med aktuelle kandidater og sende navn og telefonnummer til leder i valgkomite Rita Aursøy på e-post rita.aursoy@gmail.com eller ring meg på telefon 93434134.
Remyra Idrettslags nye vedtekter kan hentes som en PDF. Trykk her for å laste ned Remyra IL sine vedtekter.