Booking 2.etasje

Remyra Idrettslag leier hele 2.etasje og garderobeanleggene i kjelleren av Remyra Grende og Klubbhus. Garderobebruken regulerer seg selv gjennom kampoppsett og treningstider. Bruk av klubblokalene i 2.etasje må derimot koordineres, og all bruk av disse lokalene må avtales på forhånd for å unngå kollisjoner med andre brukere. Booking av 2.etasje skjer etter først-til-mølla-prinsippet, og bør gjøres seinest 3 dager før bruk for å være rimelig sikker på å få disponere lokalene.

Koordinator for bruk av 2.etasje er for tiden Ulf Kristian Aaring. Ulf har også fritid og må få rimelig tid til å svare på henvendelser. Jo tidligere dere er ute med booking, jo bedre er det for alle parter!

Følgende bookinger er kjent pr I dag:

  • Tirsdag 26.september kl 2045-2230: Foreldremøte FJ2002, Vibeke Hansen
  • Fredag 29.september kl 16-19: Fotballbursdag 2009, Kristian Hogstad Lund
  • Onsdag 18.oktober kl 1900-2030: Trener- og lagledermøte håndball, Kristin Tverå

Lista oppdateres etter behov.