Booking 2.etasje

Remyra Idrettslag leier hele 2.etasje og garderobeanleggene i kjelleren av Remyra Grende og Klubbhus. Garderobebruken regulerer seg selv gjennom kampoppsett og treningstider. Bruk av klubblokalene i 2.etasje må derimot koordineres, og all bruk av disse lokalene må avtales på forhånd for å unngå kollisjoner med andre brukere. Booking av 2.etasje skjer etter først-til-mølla-prinsippet, og bør gjøres seinest 3 dager før bruk for å være rimelig sikker på å få disponere lokalene.

Koordinator for bruk av 2.etasje er for tiden Ulf Kristian Aaring. Ulf har også fritid og må få rimelig tid til å svare på henvendelser. Jo tidligere dere er ute med booking, jo bedre er det for alle parter!

Følgende bookinger er kjent pr I dag:

  • Mandag 17.september kl 2015: Infomøte Klubb BDO, Ulf Kristian Aaring
  • Torsdag 20.september kl 1830-1945: Trenermøte J14, Runa Asklund
  • Mandag 24.september kl 1800-1900: Foreldremøte 2010, Espen Schølberg

Lista oppdateres etter behov.