Booking 2.etasje

Remyra Idrettslag leier hele 2.etasje og garderobeanleggene i kjelleren av Remyra Grende og Klubbhus. Garderobebruken regulerer seg selv gjennom kampoppsett og treningstider. Bruk av klubblokalene i 2.etasje må derimot koordineres, og all bruk av disse lokalene må avtales på forhånd for å unngå kollisjoner med andre brukere. Booking av 2.etasje skjer etter først-til-mølla-prinsippet, og må gjøres seinest 3 dager før bruk for å være rimelig sikker på å få disponere lokalene.

Koordinator for bruk av 2.etasje er Hanna M Blekastad og booking gjøres gjennom SMS til  905 93 362 . Hanna har også fritid, og må få rimelig tid til å svare på henvendelser. Jo tidligere dere er ute med booking, jo bedre er det for alle parter!

Følgende bookinger er kjent pr I dag:

  • Tirsdag 18.april, 20:30-21:30, foreldremøte G14, Eivind Bakken
  • Søndag 23.april kl 17:00-19:00 Remyra Gutter 2008 , Marianne Sjølstad
  • Lørdag 16.september 09:00-15:00, Dalførecup 2009, Kristian Lund Hogstad

Lista oppdateres en gang pr uke, eller etter behov.