Booking 2.etasje

Remyra Idrettslag leier hele 2.etasje og garderobeanleggene i kjelleren av Remyra Grende og Klubbhus. Garderobebruken regulerer seg selv gjennom kampoppsett og treningstider. Bruk av klubblokalene i 2.etasje må derimot koordineres, og all bruk av disse lokalene må avtales på forhånd for å unngå kollisjoner med andre brukere. Booking av 2.etasje skjer etter først-til-mølla-prinsippet, og bør gjøres seinest 3 dager før bruk for å være rimelig sikker på å få disponere lokalene.

Koordinator for bruk av 2.etasje er for tiden Ulf Kristian Aaring. Ulf har også fritid og må få rimelig tid til å svare på henvendelser. Jo tidligere dere er ute med booking, jo bedre er det for alle parter!

Følgende bookinger er kjent pr I dag:

  • Tirsdag 15.mai, kl 1815-1900: Stjørdals-Blink Ski, Haavard Rokke
  • Tirsdag 22.mai, kl 2030: Stjørdals-Blink Ski, Haavard Rokke
  • Søndag 27.mai: Dalførecup 2008, Finn Roger Sollihaug
  • Tirsdag 29.mai kl 1730: Klubbdommerkurs fotball, Ulf Kristian Aaring
  • Søndag 10.juni: Dalførecup 2010; Tor Sverre Helland
  • Lørdag 21.juli, Bryllup, utleie via Remyra Grendehus
  • 3-10 august, Fiskum Pistolklubb, utleie via Remyra Grendehus
  • Lørdag 1.september: Dalførecup 2009, Tony Mathisen
  • Lørdag 8.september: Dalførecup 2011, Kristian Hogstad Lund

Lista oppdateres etter behov.