Booking 2.etasje

Remyra Idrettslag leier hele 2.etasje og garderobeanleggene i kjelleren av Remyra Grende og Klubbhus. Garderobebruken regulerer seg selv gjennom kampoppsett og treningstider. Bruk av klubblokalene i 2.etasje må derimot koordineres, og all bruk av disse lokalene må avtales på forhånd for å unngå kollisjoner med andre brukere. Booking av 2.etasje skjer etter først-til-mølla-prinsippet, og bør gjøres seinest 3 dager før bruk for å være rimelig sikker på å få disponere lokalene.

Koordinator for bruk av 2.etasje er for tiden Ulf Kristian Aaring. Ulf har også fritid og må få rimelig tid til å svare på henvendelser. Jo tidligere dere er ute med booking, jo bedre er det for alle parter!

Følgende bookinger er kjent pr I dag:

  • Fredag-lørdag 15-16 juni: Utleie via Remyra grendehus
  • Onsdag 20.juni kl 2030, Årsmøte, Robert Hundstad
  • Torsdag 21.juni kl 1800-1900, Sommeravslutning fotball 2008, Finn Roger Sollihaug
  • Torsdag 28.juni kl 1900-2030: J17, Vibeke Hansen
  • Lørdag 21.juli, Bryllup, utleie via Remyra Grendehus
  • 3-10 august, Fiskum Pistolklubb, utleie via Remyra Grendehus
  • Lørdag 1.september: Dalførecup 2009, Tony Mathisen
  • Lørdag 8.september: Dalførecup 2011, Kristian Hogstad Lund

Lista oppdateres etter behov.