Dugnadsordningen til Remyra ILs fotballgruppe

Kort beskrevet går dugnadsordningen til Remyra IL Fotball ut på at klubben påtar seg betalte dugnadsoppdrag for andre ideelle organisasjoner i Stjørdal, og at medlemmene i Remyra IL utfører disse dugnadsoppdragene. Klubben mottar en kompensasjon for jobben, og denne dugnadsinntekten brukes til å betale ned på klubbens lån.

Det holdes nøye regnskap med hvor mye hver enkelt familie deltar med, og alle fotballfamilier forventes å delta med en like stor årlig dugnadsinntekt hver seg. Alle medlemmer i klubben oppfordres til å delta på ordningen, og de som ikke har mulighet til å delta tilstrekkelig, vil i stedet få en regning på det som mangler. Den årlige dugnadssummen er for tiden på kr 1200, tilsvarende ca 10 timer innsats for klubben og banklånet. Dette er den korte beskrivelsen.

Den litt lengre beskrivelsen ligger HER.

Faste dugnader er bl. a RallyCross, Agrisjå, Opera Trøndelag og 17. mai for Stjørdal kommune. Påmelding til medlemsnett@remyra.no