Terminlister og arrangement 2022

Terminlister:

Det henvises til fotballkretsens hjemmeside. Se under Kamper i menyen:

Remyra terminliste (fotball.no/Remyra IL/kamper)

Arrangementer utover treninger og terminfestede kamper 2022

  • Søndag 8.mai, tentativt til 1600: Dalførecup 2013
  • Lørdag 27.august, tentativt til 1300: Dalførecup 2015
  • Søndag 2.oktober: Dalførecup 2014