Banebruksregler

Kortversjon av regler for bruk av kunstgressbanen

Remyra IL fotball 

 1. Alle medlemmene i Remyra IL eier baneanlegget på Remyra i fellesskap, og medlemmene har felles glede av, interesse og ansvar for at anlegget blir best mulig tatt vare på.
 2. Banen er åpen mellom kl 0700 og 2300 alle dager. Vedlikehold av banen har prioritet foran kamper, som har prioritet foran kunngjort organisert trening, og deretter trening eller kamp som ikke er kunngjort og til slutt individuell trening.
 3. Alle viser alltid hensyn til andre som trener eller oppholder seg på banen samtidig med seg.
 4. Trening og bruk av banen skal ikke starte før oppsatt treningstid, og banen skal være ferdig ryddet og klar for neste gruppe før oppsatt treningstid utløper.
 5. Tobakk, snus, tyggegummi, mat, kjæledyr, sykler, mopeder og andre kjøretøy, radiostyrte leker, benker, telt og alt annet utstyr som ikke naturlig hører hjemme på en fotballbane, skal ikke bringes inn på banen. Uautorisert bruk av kjøretøy på banen kan bli anmeldt.
 6. Sko med skruknotter skal ikke brukes på Remyra ILs baneanlegg.
 7. Drikkeflasker er selvfølgelig tillatt på banen, men disse skal alltid fjernes etter trening/kamp.
 8. Alle brukere rydder opp etter seg selv, og forlater banen i samme tilstand som man selv fant den i, eller bedre. Alle oppfordres til å hjelpe de som har vært uheldige og glemt søpla si.
 9. En snødekt bane er ABSOLUTT STENGT, og skal ikke brukes av noen. En snødekt bane er alltid HELT STENGT til den er erklært ferdig brøytet, saltet og klargjort til bruk.
 10. Vintertid skal målene alltid flyttes av banen på kortsidene etter endt trening/kamp. Målene skal stå på hjulene for å unngå at de fryser fast i underlaget.
 11. Det skal ikke klatres i målnettene eller i sikkerhetsnettene rundt banen.
 12. Skader på gressmatta eller på utstyr på banen meldes til fotballstyret så fort som mulig.
 13. Flomlyset på banen slås av etter endt trening/kamp.
 14. Garderobene ryddes for søppel og klær før de forlates, og dusjer og lys skal slås av.
 15. Lokalene i 2.etasje skal forlates i den tilstand du selv ønsker å finne dem i.
 16. Lag som ønsker å bruke anlegget til Remyra IL må skrive under på en bruksavtale. Brudd på reglene i bruksavtalen kan medføre sanksjoner, eller bortvisning etter gjentatte brudd.

 §§§

Gjeldende fra 22 nov 2013