Andre nyheter

God jul og godt nytt år!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

 

Da begynner vi nærme oss slutten for 2022, og styret ønsker å takke alle sammen for innsatsen for å gjøre Remyra IL til en god klubb for medlemmene våre.

Remyra IL er en dugnadsklubb, der summen av innsatsen fra foresatte er lik tilbudet vi kan tilby ungene våre.

En stor takk til alle trenere og lagledere som legger igjen flere timer hver uke for at ungene våre får et tilrettelagt og innholdsrikt tilbud.

Klubben er helt avhengig av at noen er villig til å ta disse rollene, og uten dere ville det ikke vært noe Remyra idrettslag.

Heder og ære også til alle foreldre og foresatte som bidrar.

Det er en god del som skal gjøres i løpet av en sesong, både på lagsnivå og for hovedlaget for at vi skal komme i mål.

Kakebaking, baneansvarlig, kioskssalg, loddsalg, dopapirsalg, vask av grendahus, ekstra dugnader for at barnet skal på cup, kjøring til bortekamper bare for å nevne noe.

Vi ser som sagt at det legges ned mange timer på dugnad for at Remyra skal fungere.

 

På lagsnivå fungerer dette veldig bra, men hovedlaget har over tid hatt for lite ressurser til at vi kan videreutvikle og ta vare på klubben vår.

Slik det er i dag oppleves det som vanskelig å få folk til å ta ansvar i klubben over tid og rekruttere nye inn. Kanskje fordi for mye, blir fordelt på for få.

Dagens styre mener det er helt nødvendig at vi styrker oss i fellesskap omkring dette, om vi skal være rustet for å drifte klubben på en måte som gjør at medlemmene får det tilbudet og informasjonen som man ønsker.

Derfor vil man fra neste år, før årsmøte skal avholdes, be lagledere finne 1 person pr handball/fotball, som blir med i gruppen som vil bli tildelt arbeidsoppgaver for hovedlaget.

Arbeidsoppgaver vil bli tildelt/diskutert i møte sammen med representant fra styret.

 

Det kreves langt flere ressurser til hovedlaget til at vi kan bli den klubben ungene fortjener, og som tilfredsstiller alle krav omkring miljø, kvalitetsklubb NFF og fasiliteter for trening.

I dagens styre er det flere som er ferdig med sin periode som er villig til å bidra, om vi får på plass flere ressursers (å spille på) for hovedlaget.

Derfor ønsker vi at ordningen med «frivillige» fra lagene skal være på plass før årsmøte, slik at det er mulig å beholde flere fra dagens styre til å fortsette.

Mer informasjon kommer til laglederne over nyttår.

 

HVA MÅ TIL FRA FORELDRE MED BIDRAG TIL HOVEDLAGET FRA FORESATTE FOR Å KUNNE DRIFTE REMYRA IL

 

  • Bruke minidrett og legge inn riktig kontaktinformasjon
  • Betale treningsavgift og medlemskontingent
  • 1 salgsdugnad
  • 1 loddsalg (kan eventuelt endres om det vedtas bygging av ny kunstgressbane)
  • Innrullere i dugnadsansvar laget får fra hovedlaget for å holde anlegg og grendahuset vårt åpent og rent.
  • Innrullere i verv til hovedlaget, 2 stk. pr. lag. (1 stk. pr. handball lag)
  • Stille på fellesdugnader for idrettslaget der pengene går til hovedlaget

 

I tillegg kommer egne initiativ på lagsnivå, som per nå fungerer bra. Det kan være dugnader, loddsalg, kampvert, kiosksalg etc.

Så for å ha et godt tilbud til ungene kreves en god del av alle foresatte.

Så får vi heller glede oss over at alt vi gjør av dugnader, kan holde treningsavgiftene nede slik at vi kan etterleve flest mulig, lengst mulig.

 

NY KUNSTGRESSBANE

I år har vi innhentet tilbud på ny kunstgressbane, der gressbanen ligger.

Remyra er en klubb i vekst, hvor vi ser at vi har behov for en spilleflate til, slik at vi kan avvikle trening og kamp samtidig.

Et slik løft vil eventuelt også medføre ekstra kostnader for klubben.

 

Kostnadene er eventuelt tenkt finansiert slik:

2 salgsdugnader i året ( Avvikler loddsalget fra hovedlaget)

Avskaffe dugnadsordningen der pengene går til foreldre og lag, men nå til hovedlaget. (Noe som vil være slik alle klubber gjør)

Øke treningsavgiftene med cirka 15 %, og innføre en treningsavgift for allidretten. (VI ser også på løsninger der vi kan dele opp treningsavgiften over flere perioder, f.eks. 4, eller 12.)

I fjor ble ikke treningsavgiftene økt, og vi vil fortsatt ha lav treningsavgift sammenlignet med andre klubber i dalføret.

Ønskes det nærmere informasjon før saken legges fram for medlemmene for avstemming, ta kontakt med Thomas Johnsen.

Saken skal til slutt avgjøres av medlemmene på årsmøte.

 

Om tippemidler, momskompensasjon, midler som kan søkes/vi har søkt på som til sammen kan medføre halvering av kostnadene ved lån/nedbetaling finner sted, er tanken å fortsatt beholde samme modell som foreslått. Vi kan da starte på nye prosjekt som står for tur, som eksempelvis kan være oppussing av grendehus, rehabilitere eksisterende kunstgressbane mm.

 

 

Så på vegne av barna i Remyra IL, tusen takk for innsatsen til alle foresatte og voksne

God jul og godt nyttår ønskes fra styret i Remyra IL.