Fotball

Grasrottrenerkurs fotball på e-læring!

Som en følge av korona-tidene med full stopp i organisert aktivitet tilbyr nå NFF sine Grasrottrenerkurs for fotball som e-læring (gratis). Her er det mulig for alle trenere for litt trener-faglig påfyll. Vi oppfordrer alle som mangler kurs om å benytte denne muligheten. Klikk på linken og få mer informasjon om opplegget fra NFF. De som melder seg på kurs på e-læring varsler vår trenerveileder Runa Asklund slik at hun får oversikt over eventuelle behov for praksis utover våren når vi forhåpentligvis får normal tilgang til bane. Runa Asklund kan også kontaktes om det er spørsmål knyttet til dette opplegget.