Fotball

Grasrottrenerkurs fotball – påmelding åpen til 18.september

Som vanlig tilbyr fotballkretsen, NFF Trøndelag, trenerkurs i løpet av vinterhalvåret. C-trenerkurset som nå kalles Grasrottrenerkurset, er oppdelt i fire moduler. Siste frist for påmeldinger er 18.september. Se link for hvor og når kursene er satt opp. Tangmoen er en av årets arrangører, så det er ikke langt å dra. Vi oppfordrer alle våre trenere til kursing (minst en modul bestående av 4-5 kvelder) – også de som ser for seg å bidra som mamma eller pappa- trener i fremtiden. Den enkelte melder seg på selv og varsler leder i fotballavdelingen om påmeldingen. Klubben betaler kursavgift. For å få opp andelen kvinnelige trenere er det halv pris for kvinner.