Håndballavdelingen

Håndballavdelingen
Leder: Kristin Tverå (913 23 591) inntil ny leder er på plass. Ledig verv, ta kontakt med styret.
Sportslig ansvarlig: Ingar norvik (970 62 440)
Økonomiansvarlige:  Jorid Ferner (930 94 440) og Thomas Fordal (924 00 379) E-post sendes til remyra.faktura@gmail.com
Materialansvarlig: Vigdis Kaspersen (922 54 628)
Dommeransvarlig: Ledig verv, ta kontakt med styret.