Håndballstyret

Remyra Håndball

Håndballstyret
Leder: Kristin Tverå (913 23 591)
Økonomiansvarlig: Jorid Ferner (930 94 440)
Materialansvarlig: Camilla Wangberg (911 89 451)
Dommeransvarlig: Ingvild Skulbørstad (916 09 249)
Sportslig ansvarlig: Ingar norvik (970 62 440)
Styremedlem: Kristin Bjørvik