Håndballavdelingen

Håndballavdelingen

Leder: Jannicke Gjønnes (988 18 421)
Sportslig ansvarlig: Ledig verv, ta kontakt med styret.
Økonomiansvarlige:  Camilla Lereggen (916 72 720), e-post sendes til remyra.faktura@gmail.com
Materialansvarlig: Jannicke Gjønnes (988 18 421)

Dommeransvarlig: Ledig verv, ta kontakt med styret.

Arrangementsansvarlig: Ledig verv, ta kontakt med styret.

Som idrettslag uten betalte ansatte er Remyra IL avhengig av dugnadshjelp, har du lyst vennligst ta kontakt med styret.