Håndballsesongen 2018/2019

Håndballsesongen 2018/2019

Seriereglement

Terminlister
Jenter 10 
Gutter 10
Gutter 11

Treningasvgift
Medlemmer 7-10 år kr 440,-
Medlemmer 11-12 år kr 960,-
Medlemmer 13-16 år kr 1320,-
Treningsavgiften blir fakturert foresatte.