Fotball

Høstmørke og flomlys på Remyra

Det blir stadig mørkere om kveldene. Det betyr bruk av flomlys på Remyra. Vi minner om at siste bruker av banen slår av lyset når de er ferdige – lyset slås av med rød «stoppknapp» på siden av lysstolpe foran kiosken.

Minner også om at alle som ferdes til og fra banen i skumring og i mørke bør ha lys på sykkel og refleks-vest ettersom det verken er veilys eller gang og sykkelsti fram til banen vår. Foreldre bør være ekstra varsomme i tilfelle de møter noen som har glemt lys på sykkel og/eller refleksvest.