Politiattester

Alle trenere, lagledere samt andre tillitsvalgte i idrettslaget som har regelmessig omgang med barn og ungdom under 18 år skal fremlegge begrenset politiattest når de innehar et slikt verv. I Remyra IL er det Marthe Svendsen Stenvik som følger opp ordningen.

Før du søker må du ha en bekreftelse på formål fra Remyra IL, denne legges ved søknaden som et vedlegg.

Kontakt Marthe Svendsen Stenvik (Tlf: 47619437 | E-post: marthe_svendsen (at) hotmail.com) for å få bekreftelse.

Mer informasjon finnes på NIF sin hjemmeside, https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Søk på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ eller bruk søknadsskjema du finner her: Søknad om politiattest

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt.