Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nyheter,  Nytt fra styret

Innkalling til årsmøte i Remyra IL

Til alle medlemmer i Remyra IL

 

Innkalling til årsmøte i Remyra IL

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet holdes i Remyra Grendehus torsdag 17. mars kl 18.00.

 

Alle medlemmer med stemmerett kan komme med forslag på saker til behandling på årsmøtet. Saker sendes senest 1. mars til remyra.styret@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på remyra.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!