G-Sport – Klubbkolleksjon

gsportliten

Remyra IL har forlenget utstyrsavtalen med G-Sport Stjørdal og Umbro for perioden 01.01.2017 – 31.12.2019.

Avtalen er todelt, med en del for medlemmer generelt, og en del for klubbinnkjøp som skal foretas av lagledere eller lignende. Det benyttes klubbkort for å oppnå rabatter for medlemmene. Remyra IL får  også en bonus på 3 % av all omsetning medlemmene står for, og denne bonusen er en viktig del av finansieringen av lagets drift. Detaljer om avtalene vil legges ut i løpet av juni 2017.