G-Sport – Klubbkolleksjon

gsportliten

Remyra IL har forlenget utstyrsavtalen med G-Sport Stjørdal til ut året 2016.

Avtalen er todelt, med en del for medlemmer generelt, og en del for klubbinnkjøp som skal foretas av lagledere e.l.

Avtalen gir rabatt til medlemmene på ordinære varer på 15 %, mens fotball-/håndballrelaterte produkter har rabatt på 20 % samt meget gode betingelser på definerte klubbprodukter.

Remyra IL får en bonus på 3 % av all omsetning medlemmene står for, og denne bonusen er en viktig del av finansieringen av lagets drift.

Styret i Remyra IL oppfordrer alle medlemmer i Remyra IL til å benytte avtalen flittig!

I begynnelsen av 2014 vil det bli distribuert nye klubbkort som bekrefter at dere er medlemmer av Remyra IL. Dette kortet er viktig for å kunne benytte avtalen om ekstra rabatt. Ta kontakt med medlemsregisteransvarlig hvis dere er usikre om dere har gyldig medlemskap.

Klubbinnkjøpsdelen av avtalen er meget fordelaktig og konkurransedyktig. Større klubb-innkjøp kan faktureres. Lagleder må da være kjent av G-Sport eller autorisert av kasserer, og for å forenkle jobben for kasserer, må det ved uttak kvitteres med navn, telefonnummer og hvilket lag som skal faktureres.

G-Sport har til enhver tid et bredt utvalg av utstyr til våre idretter og klubbrelaterte produkter ferdig trykket med både Remyra ILs logo og navn.

Klubbkolleksjon

Følg vedlagte link for å se Remyra ILs klubbkolleksjon.

Klubbkolleksjon Remyra IL 2013_2016