Grendehuset

Grendehuset er nærmeste nabo til idrettsanlegget på Remyra og deler av huset (kjeller + 2.etasje) benyttes av idrettslaget. Se link for hjemmesiden til grendehuset.