Politiattester

Alle trenere, lagledere samt andre tillitsvalgte i idrettslaget som har regelmessig omgang med barn og ungdom under 18 år skal fremlegge begrenset politiattest når de innehar et slikt verv. I Remyra IL er det Nina Helgetun som følger opp ordningen. Søk på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ eller bruk søknadsskjema du finner her: Søknad om politiattest

Før du søker må du ha en bekreftelse på formål fra Remyra IL, denne legges ved søknaden som et vedlegg.

Kontakt Nina Helgetun (40544956) for å få bekreftelse.

Mer informasjon finnes på NIF sin hjemmeside, https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt.