Politiattester

Alle trenere, lagledere og andre tillitsvalgte i idrettslaget som har regelmessig omgang med barn og ungdom under 18 år skal fremlegge begrenset politiattest når de innehar et slikt verv. I Remyra IL er det Ida Steig som følger opp ordningen. Se NIF sin hjemmeside om hvordan det søkes om attest (ny ordning fra 1.juli 2014), se Idrettsforbundets politiattest. Etter en tid kommer politiattesten i retur til søker. Da skal attesten fremvises for Ida Steig eller Ulf Kristian Aaring. For spørsmål ta kontakt.