Politiattester

Alle trenere, lagledere og andre tillitsvalgte i idrettslaget som har regelmessig omgang med barn og ungdom under 18 år skal fremlegge begrenset politiattest når de innehar et slikt verv. I Remyra IL er det Marte Klæth som følger opp ordningen. Se NIF sin hjemmeside om hvordan det søkes om attest (ny ordning fra 1.juli 2014), se link. Etter en tid kommer politiattesten i retur til søker. Da skal attesten fremvises for Klæth eller Ulf Kristian Aaring. For spørsmål ta kontakt.