Sportsplan

Håndball: Rammeplan som er vedtatt, kan du lese her; Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret

Fotball: Årsmøtet i mars vedtok sportsplan fotball som det her finnes link til. Sportslig utvalg / fotballavdelingen oppdaterer planen og oppdateringer godkjennes av hovedstyret.

 

Sportsplan Remyra Fotball Mars 2015
Sportsplan Remyra Fotball Mars 2015
Sportsplan Remyra fotball mars 2015.pdf
404.4 KiB
438 Downloads
Details