Styret

Styret:

Leder: Thomas Johnsen (922 88 636)
Nestleder: Stig Arve Bjørkås (404 08 552)
Styremedlem: Nina Helgetun (40544956)
Styremedlem: Camilla Overvik Lereggen (91672720)
Styremedlem: Ola Raaum (971 49 490)

Styremedlem: Thomas Margido Lundemo(46542342 )
Styremedlem: Jannicke Gjønnes (93400430)

Styremedlem: Line Daling Munkhaug (93021523)

Styremedlem: Ida Rindal (45298660)

 

Ansvarlig politiattester: Nina Helgetun (40544956)

Ta gjerne kontakt med oss på e-post remyra.styret@gmail.com!