Styret og sentrale verv

Styret:

Ansvarlig politiattester

Booking 2. etasje grendehuset:

Fotball:

Se også fotball.no

Håndballstyret:

Felles e-postadresse til styret: remyrahandball@outlook.com

Lagledere i Remyra fotball:

Lagledere i Remyra håndball