2007

Kontaktperson: Andreas Jensen (95154572) for guttene og Tina Reitan (920 53 094) for jentene.

Trenere: Knut Grongstad, Roar Husby og Stein Arve Strand for jentene, Bjørn Morten Mathisen, Runa Asklund, Bjørn Hansen og Ulf Kristian Aaring for guttene.

Kasserer: Joar Winther (gutter)

Treninger: Se under Fotball / Banefordeling – treningstider.