Innmelding og utmelding

Innmelding i Remyra IL

Når ditt barn ønsker å delta på et av Remyras fotball og/eller håndballag det meldes inn via Min Idrett som er en personlig portal mot Norges Idrettsforbund. Det er svært viktig å registrere og betale for barn som deltar på trening og kamp slik at forsikringen er gyldig om uhellet skulle skje!

Bruk Ny bruker eller Logg inn om du allerede har en bruker i Min Idrett.

Her kan man være registrert med samme bruker knyttet til medlemskap i flere klubber eller idrettslag. Kontakt leder i Fotball eller Håndball for eventuelle spørsmål som du ikke finner svar på under nettsiden Min Idrett.

Medlemskontigent 2024
Enkeltmedlemskap kr 250,-.

For å være med på organisert aktivitet i Remyra IL er alle pliktige til å registrere seg som medlem i MinIdrett og betale medlemskontigent for hvert år.

Utmelding

Det er viktig at medlemmer som ikke lenger er medlem i Remyra IL melder seg ut via Min Idrett. Inntil utmelding er utført anses medlemsskapet som gyldig. Idrettslaget styrer etter sin medlemsmasse og alle medlemmer er pliktig til å betale det de plikter som medlem.