Fotball

Oppdatering fotball under korona – juli 2020

Som mange nok har fått med seg, blir det fra 1.august lov å gjennomføre fotballkamper for de som er 19 år og yngre og seriespillet for disse aldersklassene starter opp fra midten av august. Det betyr ikke at vi er tilbake på normalen. Gjennomføring av fotballkamper vil måtte følge strenge krav gitt av NFF i Fotballens koronahåndbok – protokoll for breddefoballen. Det betyr bl.a begrensning av antall personer (publikum) på banen og registrering av personer i forbindelse med arrangement (kamp). Protokollen for kampgjennomføring vil bli oppdatert før oppstart av kamper i høst og det vil bli gjennomført et internt møte for lagene før oppstart av seriespillet.

For senior bredde er det dessverre ikke åpnet opp for trening med kontakt (eller kamper), men NFF arbeider hardt for å få åpning også for denne delen av fotballen.

For sesongen 2020 er det en del endringer i spillereglene. Endringene kan en finne som Aktuelle saker på NFF Trøndelag sine sider for dommere.