Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nytt fra styret

Oppdatering fra RIL hovedstyret

Oppdatering fra RIL hovedstyret

Det har inneværende uke vært avholdt styremøte på Teams, og vi møter våren med full fokus på diverse arbeider som må utføres på og rundt anlegget ved kunstgressbanen vår.
Arbeidene vil bli fordelt mellom alle lagene/årstrinnene i Remyra og det vil bli et betydelig antall timer med dugnad for å få det vi ønsker på plass.

Hovedstyret tar straks kontakt med lagledere og vi håper på godvilje og entusiasme for å få ting og tang på plass. Alle i styret har sine ansvarsområder og det skal utarbeides detaljplaner for all gjennomføring. 🤓

Vi snakker kortsiktige og langsiktige prosjekter, og det kan nevnes oppheng av stadionur, oppheng speakeranlegg, vårrydding, stell av gressbaner, ballnett, sjekke målene, søppelplukking, montering av robotgressklipper, vaskelister grendehus, oppsetting av brakker, montering av innbytterbenker, skifte av transformatorkiosk for å nevne noe. Garderobene blir neste prosjekt, det blir et enda større arbeid. 😅

Vi er spesielt på jakt etter håndverkere som kan bidra og veilede, og vi skal selvfølgelig utføre arbeid ihht gjeldende lover og regler. Midler er avsatt til formålet, men alt som kan redusere kostnadene tar vi hjertelig imot. 👍🏻

Vi er klare – er dere?! Heia Remyra!!!

På vegne av styret
Trine Wirum
Leder