Fotball

Oppstart organisert korona-trening fotball

Fredag 24.april starter vi opp med organisert fotballtrening under korona-regime på kunstgressbanen

I første omgang er det lag for 13år+ som får muligheten. Senere når vi har fått mer erfaring, satser vi på å starte også for yngre årstrinn. Vi starter opp et frivillig tilbud for å kunne ha noe felles-aktivitet for spillerne våre i disse tider. Samtidig er det et stort fokus på at aktiviteten skal være trygg med hensyn til smittespredning. Et sett av regler gjelder for den organiserte treningen og det inkluderer blant annet soneinndeling av banen, inndeling av spillerne i små grupper, avstandsregler for spillerne, ikke bruk av hender eller hode, voksentetthet på feltet, loggføring av de som er på trening og vask av utstyr før og etter trening. Disse reglene er distribuert til trenere og lagledere og må gjennomgås med spillere/foresatte før treningene starter opp. Våre regler er basert på regler og retningslinjer fra NFF sentralt og NFF Trøndelag. NFF sine og våre korona-regler vil være hengt opp ved inngangene til banen.

Når det foregår organisert trening er banen stengt for uorganisert aktivitet. Se oversikt over treningstider for når det er organisert trening.