RBK-ambassadørsamling på Remyra

Mandag 28.oktober kl 1800-2100 er det RBK-ambassadørsamling, sone Stjørdal for gutter født i 1999 og 2000 på Remyra kunstgress. Her samles mange av de fremste 13 og 14-åringene i dalføret til trening med veiledning fra trenere i RBK-systemet. For trenere og spillere kan det her være noe å lære og kanskje inspirasjon å hente…

Ny anleggsdugnad

Tirsdag 24/9 fra kl 1800 arrangeres høstens siste anleggsdugnad parallelt med en banekomitedugnad på Remyra, og flest mulig av alle som ikke var med forrige gang oppfordres til å bidra med et par timer denne gangen for å hjelpe til med å oppgradere anlegget vårt før vinteren.

Det skal gjøres mange jobber som vi alle kan delta på, som for eksempel reparasjon av gjerdet mellom parkeringsplassen og treningsfeltet, oppdeling og bortkjøring av to gamle mål fra treningsfeltet, oppdeling og bortkjøring av den gamle boden som står stroppet opp bak den ene tribunen, og oppsamling, siling og utspredning av resten av gummien fra tribuneområde til banen, samt generell rydding.

Det kommer også til å bli kjørt mange typiske banekomitejobber som klipping av banen og treningsfeltet og områdene rundt, bøting av flere målnett, fjerne greiner som legger seg på gjerdet mot grusveien, en siste merking av gressbanen for i år samt legging av nytt gulv i traktorgarasjen. Dette tar banekomiteen seg av.

Vi satser på at banekomiteen ordner seg med utstyr selv, mens for våre jobber trengs det batteridriller og sager, vinkelsliper, snøspader, kost, trillebårer og godt pågangsmot:-) Fint også om to-tre kan stille med tilhenger og stropper for å ta seg av leveringen til gjenbrukstorget. Koordiner gjerne med Tore A. Ulvestad 93235816 så ikke alle stiller med vinkelsliper og ingen med tilhenger…! Som sist vil en løvblåser og muligens en industristøvsuger bli leid inn til hjelp for å samle sammen gummien.

Det er fortsatt litt utrygt for regn tirsdag, og blir det for mye regn, utsettes dugnaden til onsdag. Følg med på mail og her på hjemmesiden.

 

Styremøter

Hovedstyret hadde høstens første møte i begynnelsen av september, og neste møte er satt til i begynnelsen av oktober.

Aktuelle saker var naturligvis full oppdatering av alle etter sommerens alle aktiviteter, og idrettslagets økonomiske status nå når høstsesongen står for dør. Saker for øvrig var blant annet:

  • en ny 3-års hovedsponsoravtale for håndballgruppa. Hvem og hva vil bli kunngjort så snart avtalen er endelig.
  • en ny og forbedret klubbavtale med G-sport pluss tilleggsavtale med Scantrade som hovedleverandør av klubbutstyr. Dette vil kunne bety enda større rabatter til idrettslaget, og i prosessen vil det bli fordelt nye klubbkort til alle medlemmer av Remyra IL.
  • innkjøp/etterfylling av gummigranulat eller ikke. Dette ble besluttet tidligere i år, men blir utsatt til rett etter snøsmeltinga kommende vår, slik at gummien får satt seg før vinteren og vi unngår at alt havner utenfor banen igjen ved første snøfresing!
  • oppdatering Brønnøysundregisteret. Nye styremedlemmer må registreres og signaturrett registreres.
  • Remyra IL’s tradisjonelle hovedlotteri er straks klart, og kommer til å bli kjørt i oktober.
  • Samarbeidet med grendehuset, felles informasjonsmøter, anleggsdugnader, hjemmesida vår og facebookgruppa er eksempler på andre saker som ble diskutert.

Neste møte er satt til første uka i oktober.

NFF C-LISENS 2013-2014 – Trenerkurs – utvidet påmeldingsfrist til 22.september

Påmeldingsfristen er utvidet til 22.september for oss i «sone Stjørdal» for å fylle opp med deltakere slik at kursene kan avholdes i Hommelvik.

—————————————————————————————-

Fotballkretsen arrangerer i høst/vinter trenerkurs. Det oppfordres på det sterkeste at de trenere som ikke er skolert tar en eller flere moduler av dette kurset. Også foreldre som kan tenke seg å bidra som trenere oppfordres til å ta første modul av kurset. Skolering av trenere er viktig for å gi et best mulig tilbud til våre spillere. Første modul er gratis, mens klubben betaler for de andre modulene. Modulene går over 4-5 ettermiddager.  Påmeldingsfristen er 15.september. Se mer info og finn link til påmelding i linken under.

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Kurs_utdanning/2013/NFF-C-lisens-2013-2014-Pameldingen-har-apnet/

Tapt- og funnetside

Vi har på oppfordring opprettet en egen side for tapt og funnet på fotballbanene her på hjemmesidene våre. Den ligger under Fotballinfo.

Har du funnet noe du mener noen vil savne, gi beskjed via «Kontakt Oss» eller ta kontakt direkte med leder, gjerne med bilde, og vi legger det ut på sida.

Har du mistet eller glemt igjen noe på banen, send beskrivelse via «Kontakt Oss», og vi leiter og/eller legger det på sida.