Styremøter

Hovedstyret hadde høstens første møte i begynnelsen av september, og neste møte er satt til i begynnelsen av oktober.

Aktuelle saker var naturligvis full oppdatering av alle etter sommerens alle aktiviteter, og idrettslagets økonomiske status nå når høstsesongen står for dør. Saker for øvrig var blant annet:

  • en ny 3-års hovedsponsoravtale for håndballgruppa. Hvem og hva vil bli kunngjort så snart avtalen er endelig.
  • en ny og forbedret klubbavtale med G-sport pluss tilleggsavtale med Scantrade som hovedleverandør av klubbutstyr. Dette vil kunne bety enda større rabatter til idrettslaget, og i prosessen vil det bli fordelt nye klubbkort til alle medlemmer av Remyra IL.
  • innkjøp/etterfylling av gummigranulat eller ikke. Dette ble besluttet tidligere i år, men blir utsatt til rett etter snøsmeltinga kommende vår, slik at gummien får satt seg før vinteren og vi unngår at alt havner utenfor banen igjen ved første snøfresing!
  • oppdatering Brønnøysundregisteret. Nye styremedlemmer må registreres og signaturrett registreres.
  • Remyra IL’s tradisjonelle hovedlotteri er straks klart, og kommer til å bli kjørt i oktober.
  • Samarbeidet med grendehuset, felles informasjonsmøter, anleggsdugnader, hjemmesida vår og facebookgruppa er eksempler på andre saker som ble diskutert.

Neste møte er satt til første uka i oktober.

NFF C-LISENS 2013-2014 – Trenerkurs – utvidet påmeldingsfrist til 22.september

Påmeldingsfristen er utvidet til 22.september for oss i «sone Stjørdal» for å fylle opp med deltakere slik at kursene kan avholdes i Hommelvik.

—————————————————————————————-

Fotballkretsen arrangerer i høst/vinter trenerkurs. Det oppfordres på det sterkeste at de trenere som ikke er skolert tar en eller flere moduler av dette kurset. Også foreldre som kan tenke seg å bidra som trenere oppfordres til å ta første modul av kurset. Skolering av trenere er viktig for å gi et best mulig tilbud til våre spillere. Første modul er gratis, mens klubben betaler for de andre modulene. Modulene går over 4-5 ettermiddager.  Påmeldingsfristen er 15.september. Se mer info og finn link til påmelding i linken under.

http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Kurs_utdanning/2013/NFF-C-lisens-2013-2014-Pameldingen-har-apnet/

Tapt- og funnetside

Vi har på oppfordring opprettet en egen side for tapt og funnet på fotballbanene her på hjemmesidene våre. Den ligger under Fotballinfo.

Har du funnet noe du mener noen vil savne, gi beskjed via «Kontakt Oss» eller ta kontakt direkte med leder, gjerne med bilde, og vi legger det ut på sida.

Har du mistet eller glemt igjen noe på banen, send beskrivelse via «Kontakt Oss», og vi leiter og/eller legger det på sida.