Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nyheter,  Nytt fra styret

REMYRA IL ÅRSMØTE 17. MARS 2202

Remyra IL avholder ordinært årsmøte på Remyra Grendehus torsdag 17. mars kl 18.00.

Agenda

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle årsberetning
  6. Behandle regnskap 2021 og budsjett 2022
  7. Innkomne saker 
  8. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
  9. Innstilling fra valgkomite om valg

 

Vi håper mange medlemmer kommer på årsmøtet, bli med og bidra til at Remyra blir best mulig!

Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Stemmerett
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.