Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nyheter,  Nytt fra styret

REMYRA IL ÅRSMØTE 2021

Remyra IL avholder ordinært årsmøte på Teams onsdag 17. mars kl 20.00.

Lenke til Teamsmøtet

Agenda

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle årsberetning
  6. Behandle regnskap 2020 og budsjett 2021
  7. Innkomne saker 
  8. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
  9. Innstilling fra valgkomite om valg

 

Bli med og bidra til at Remyra blir best mulig!

 

Årsmøte RIL

Resultat, Balanse og Budsjett RIL

Revisjonsberetning for Remyra IL 2020

Årsberetning RIL

Årsberetning Remyra Allidrett 2020

Årsberetning Remyra Fotball for 2020

Årsmelding Remyra Håndball 2020

Årsberetning Remyra Marked og Sponsor 2020

Årsberetning Dugnadskoordinator 2020

Årsberetning Remyra Lotterikomite 2020

Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Stemmerett
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.