Allidrett,  Fotball,  Håndball,  Nyheter,  Nytt fra styret

REMYRA IL ÅRSMØTE 2021

Remyra IL avholder ordinært årsmøte på Remyra grendehus onsdag 17. mars kl 20.00. Alternativt vil møtet avholdes via Teams. Saker som ønskes av medlemmer behandlet på årsmøtet kan meldes inn til leder Trine Vassborn Wirum på e-post remyra.styret@gmail.com senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet
Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet. Alle medlemmer

Stemmerett
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Foreløpig agenda

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle årsberetning
  6. Behandle regnskap 2020 og budsjett 2021
  7. Innkomne saker 
  8. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
  9. Innstilling fra valgkomite om valg