Sponsor

Samarbeidspartner Idrettsbingo

«Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i Idrettsbingo som hvert år gir tilbake til idretten!

Husk at hvis du spiller lokalt er du også med å støtte lokale lag og foreninger i Norge, det setter vi stor pris på 😊»