Vinnere Remyra IL sitt hovedlotteri 2017

Trekningen i hovedlotteriet for 2017 ble foretatt 30.mai. Listen med heldige vinnere er gitt i linken under. Vi takker alle givere av premier som gjør det mulig for oss å avholde lotteriet. Også en takk til lotterikomiteen for vel gjennomført lotteri.

Vinnere-Hovedlotteriet-2017.pdf