Allidrett i Remyra IL

Retningslinjer og presentasjon for Remyras allidrett

Styret og Remyras allidretts koordinatorer, Stina Elise Kværnmo, Astrid Eide og Anne Sætertrø jobber med klubbens allidrettstilbud.

Remyra ønsker en sterkere satsning på allidrett for 1. og 2. trinn og unngå, i tråd med Norges Idrettsforbunds anbefalinger, tidlig spesialisering:  https://youtu.be/OpTLnL7Dj0E 

Fra høsten 2019 vil både fotball og håndball inngå i allidretten. Vi ønsker å samle barna i et felles tilbud, som favner om allePå denne måten får barna drive med flest mulig idretter, så lenge som mulig, og bli glad i å leve aktive livBarna beholder fotball- og håndballtilbudet, delta på kamper og dalførecup, samtidig som de også får erfaring med andre idretter og aktiviteter.  

Som andre klubbtilbud er også allidretten bygget på foreldredugnader, der foreldrene selv er ansvarlig for å melde inn interesse til styret og organisere seg. Oppstartshjelp til dette og mer informasjon om allidretten blir lagt i forbindelse med det første foreldremøtet på Fosslia skole i august/ september.

Norges idrettsforbund: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

 

Ta kontakt med Remyra IL sine allidrettskoordinatorer Stina Elise Kværnmo, Astrid Eide og Anne Sætertrø på epost remyra.allidrett (at) gmail.com