Lagene håndball

Jenter 12 (2011)
Lagledere: Pia Gjeving (93280801)

Trenere: Solveig Øfsti, Tina Reitan og Gunnhild Galaaen Enget

 

Gutter 12 (2011)
Lagleder: Linn Yttervik (916 00 206)

Trenere: Erlend Grønseth

 

Jenter 11 (2012)
Lagleder: Stine Bjugan (984 00 176)

Trenere: Jannicke Gjønnes, Line Lium, og Øvvind Leistad

 

Gutter 11 (2012)
Lagleder: Liv Harriet Johnsen (920 85 513)
Overgang til Stjørdals blink

 

Jenter 10 (2013)
Lagleder: Ingen lag – ta kontakt med Håndballeder

 

Gutter 10 (2013)
Lagleder: Ingen lag – ta kontakt med Håndballeder

 

Jenter 9 (2014)
Lagleder: Stig Grøtting (90089439)

Trener: Ida Lægran, Marthe Svendsen Stenvik, Heidi Aspaas

Gutter 9 (2014)
Lagleder: Bente Ugland(41627022)

Trenere: Anne Sætertrø, Cecilie Desiree Nessø, Daniel Boer Johannessen, Marte Furnes og Jannicke Gjønnes

 

Gutter 8(2015)
Lagledere  Hans Chr Jannisson (41400403).       Ann Helen Holmen (98674494)

Trenere: Tine V G Mæhre, Tonje Schmitz Carlsen, Ruth Karin Aarsbog, Ann Helen Holmen, Mali Asklund Hagen og Anniken Wikmark Borsethaug

Jenter 8 (2015)

Lagleder: Nina Beate Solberg (99630036)

Trener: Marianne Strømsnes Bang , Stine Marita Frydenlund

 

Gutter/Jenter 7 (2016)
Lagleder: Oppstart høst 2023

Trenere:  Madelen Holt , Ruth Karin Aarsbog, Cecilie Nessø, Kristin Uglem, Stine Røkke Martinsen ,Marte Furnes