Visjon – Motto -Verdisyn

VISJON

Remyra skal skape idrettsglede og lagfølelse for flest mulig, lengst mulig på toppen av Stjørdal. 

 

MOTTO

«Flest mulig, lengst mulig»

Flest mulig: Vi skal tilby flest mulig et godt treningstilbud innenfor våre grener.
Lengst mulig: Vi skal legge til rette for våre medlemmer lengst mulig.

 

VERDISYN

Respekt – Engasjert – Mestring – Ydmyk – Raus – Ansvarsfull – Idrettsglede – Lagfølelse