Dugnadsordningen

Kort beskrevet går dugnadsordningen i Remyra IL ut på at idrettslaget påtar seg betalte dugnadsoppdrag for organisasjoner i Stjørdal og omegn. Alle medlemmer i Remyra IL kan utføre dugnadsoppdrag som dugnadskoordinator signerer og videreformidler til medlemmene.

Idrettslaget mottar kompensasjon for dugnader, og medlemmer som bidrar med dugnadstimer kan bruke disse til å betale treningsavgift i idrettslaget. Alle medlemmer i klubben oppfordres til å delta på ordningen slik at Remyra IL kan påta seg store dugnader som gir gode inntekter og bidrar til at vi kan utvikle idrettslaget vårt og ikke minst gir mulighet for billigere idrettsdeltakelse for barna i Remyra IL.

Dugnader som Remyra ofte er med på er 17. mai for Stjørdal kommune, WM RX RallyCross i juni, Agrisjå i august og Opera Trøndelag.

 

Salgsdugnad

Årets salgsdugnad er et kjærkomment bidrag for å redusere utgiftene til foresatte med barn i Remyra IL.

Alle netto inntekter kan gå til direkte fradrag på treningsavgiften til ditt barn.

Utsalgspris pr. sekk dopapir er på kr. 450,-

Netto inntekt pr.sekk er kr. 161,-

Utsalgspris pr. sekk tørkerull er på kr. 450,-

Netto inntekt pr. sekk er kr. 161,-

Hvis det selges 8 sekker (tilsvarende dugnad i fjor) kan man trekke fra kr. 1288,- fra treningsavgiften.

Du bestemmer selv hvor mange sekker du ønsker å selge.

 

Slik gjør vi det i år:

Det kommer informasjon om produktene som kan selges

Dere selger det dere ønsker innen en fastsatt salgsperiode

Dere melder fra til deres lagleder om ønsket bestilling.

Det kommer beskjed om hente \dato på Grendahuset.

All betaling skjer via Vipps ved henting.

 

Hva er dugnadsordningen som kan gi lavere treningsavgift

Remyra IL har en hel særegen ordning der inntekter i sin helhet, eller delvis går inn på en foreldrekonto som senere kan brukes til å få kompensert treningsavgift.

Alle slike dugnader som f.eks Hell RX, Boligmessa, salgsdugnad mm. fordeles enten direkte til laget som foresatte ønsker, til foreldre konto, eller til begge deler.

Hvordan pengene blir fordelt vil man få beskjed om før man melder seg på.

Det presiserer at pengene alltid Remyra IL sine, og kan ikke tas ut, eller få med seg videre om man ikke benytter seg av kompensasjonsordningen.

Pt. er salgsdugnaden en slik løsning, mens loddsalgets inntekter går til hovedlaget.

 

Slik foregår fratrekket i praksis på treningsavgiften

Ansvarlig for oversikten over saldoen deres får beskjed på hva dere har til gode.

Betal treningsavgiften som vanlig

Send kvittering på mail; remyra.dugnad@gmail.com med barnets navn og ditt eget navn på mail.

Oppgi kontonummer for tilbakebetaling og ansvarlig oppdateres uttaket

 

Diverse informasjon om dugnader for hovedlaget Remyra

En salgsdugnad pr. år.

Et loddsalg pr. år

Rullering på vask av grendahus og kiosksalg

Vårdugnad på fellesanlegg

Dugnader på anlegg

 

Dugnader utover dette på lagsnivå er opp til hvert enkelt lag og inntekter går til det respektive laget.

Det må også påregnes dugnader internt som ikke er inntektsbringende.