Dugnadsordningen

Kort beskrevet går dugnadsordningen i Remyra IL ut på at idrettslaget påtar seg betalte dugnadsoppdrag for organisasjoner i Stjørdal og omegn. Alle medlemmer i Remyra IL kan utføre dugnadsoppdrag som dugnadskoordinator signerer og videreformidler til medlemmene.

Idrettslaget mottar kompensasjon for dugnader, og medlemmer som bidrar med dugnadstimer kan bruke disse til å betale treningsavgift i idrettslaget. Det holdes nøye regnskap med hvor mye hver enkelt familie deltar med. Det er ikke mulig å betalte medlemsavgift eller årlig loddbok med dugnadstimer.

Alle medlemmer i klubben oppfordres til å delta på ordningen slik at Remyra IL kan påta seg store dugnader som gir gode inntekter og bidrar til at vi kan utvikle idrettslaget vårt og ikke minst gir mulighet for billigere idrettsdeltakelse for barna i Remyra IL.

Dugnader som Remyra ofte er med på er 17. mai for Stjørdal kommune, WM RX RallyCross i juni, Agrisjå i august og Opera Trøndelag.