Kontakt

Har du spørsmål eller saker du vil ta opp med oss i Remyra IL, kan du ta kontakt med oss på e-post.
Finn e-posten nedenfor som er knyttet til våre utvalgsavdelinger.

Hovedstyret:
remyra.styret (at) gmail.com

Styreleder:
remyra.leder (at) gmail.com

Fotballavdeling:
remyra.fotball (at) gmail.com

Håndballavdeling:
remyra.handball (at) gmail.com

Allidrettavdeling:
remyra.allidrett (at) gmail.com

Remyra Stadion og kjeller grendehus:
remyra.anlegg (at) gmail.com

Økonomi:
remyra.faktura (at) gmail.com

Sponsor/partnere:
remyra.marked (at) gmail.com

Medlemsskap og treningsavgifter:
remyra.medlem (at) gmail.com

Utleie av 2.etg grendehus:
remyra.booking (at) gmail.com
http://www.remyra.no/kontakt/moterom-2-etasje/

Utleie av 1.etg grendehuset:
remyragrendehus (at) gmail.com
http://www.remyragrendehus.no/