Trivselsregler

Trivselsregler i Remyra IL

“Flest mulig, lengst mulig”

Vi ønsker et godt miljø for alle våre lag og spillere på og utenfor banen.
Alle er vi ansvarlige for at idrettslaget vårt er en arena for trivsel for alle.

  1. Det er alles ansvar at alle trives på og utenfor banen i idrettslaget vårt.
  2. Alle skal føle at vi har et trygt og godt miljø på trening, kamp og turnering.
  3. Alle er vi forskjellige og skal respekteres for den vi er.
  4. Alle kan være en hyggelig medspiller.
  5. Alle trenger noen å være sammen med.
  6. Husk at lagleder og trenere er der for å hjelpe deg.
  7. Vi løser konflikter ved å snakke sammen.
  8. Si positive ting til andre.