Retningslinjer

Retningslinjer for marked og sponsor

RETNINGSLINJER FOR MARKED OG SPONSOR FOR REMYRA IL
For at klubben skal nå sine mål, må klubben ha retningslinjer for hvordan man skal gå frem i
forskjellige plan. Klubben skal ha et samhold som tjener Remyra IL og deres aktive utøvere best
mulig.
Disse er:

 • alle sponsormidler skal gå til klubben
 • hovedstyret i Remyra som har det overordnede økonomiske ansvaret
 • hovedstyret skal orienteres i saker som gjelder Remyra IL i forhold til sponsorer
 • vedrørende nye sponsorer skal Marked- og Sponsoransvarlig kontaktes for videre behandling
 • all lagssponsing skal godkjennes av hovedstyret i Remyra IL
  • inntekter til enkelte lag i Remyra kan skje via salg av plass på shorts
 • alle sponsormerker på kolleksjonen til Remyra IL er godkjent av Markeds- og Sponsoransvarlig
  på vegne av hovedstyret
 • ifm kamp skal trener, lagledere og spillere møte i klubbens offisielle kolleksjon
 • ved representasjon i media og presse skal offisiell kolleksjon benyttes. Dette ihht til gjeldende
  sponsoravtaler med Sport1, Hummel ut 2024.