Idrettslaget

Vedtekter Remyra IL
Norges Idrettsforbund besluttet på Idrettstinget 22. oktober 2015 å gjennomføre en ganske omfattende revisjon av normen for lover/vedtekter for alle idrettslag tilsluttet forbundet. Den nye normen er obligatorisk for alle idrettslag, og alle fikk frist til ut 2016 med å tilpasse sine lover/vedtekter til den nye lovnormen. Remyra Idrettslags forslag til nye vedtekter ble vedtatt av klubbens Årsmøte den 10. mars, og endringene ble godkjent av Nord-Trøndelag Idrettskrets den 12. september 2016.

Remyra Idrettslags nye vedtekter kan hentes som en PDF. Trykk her for å laste ned Remyra IL sine vedtekter.