Foreldrevettregler

Foreldrevettregler i Remyra IL

 

“Flest mulig, lengst mulig”


Vi ønsker et godt miljø for alle våre lag og spillere på og utenfor banen.
Foreldre er viktige, voksne støttespillere i idrettslaget vårt, først og fremst for barna på trening, kamp og turnering.

 

  1. Ha respekt for alle som bidrar til at ditt barn kan være med i Remyra.
  2. Opptre positivt og støttende – da er du en god støttespiller!
  3. Møt på kamper og treninger – du er viktig både for laget, spillerne og et godt miljø.
  4. Det er barn som spiller, små og store – ha respekt for at vi alle er forskjellige!
  5. Respekter treners ledelse – eventuell dialog tas alltid utenfor trening, kamp og turnering.
  6. Respekter dommers avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Gi oppmuntring til alle, også i motgang – det gir et trygt og godt miljø, og motiverer til å bli i Remyra lengst mulig.
  8. Støtt opp om idrettslagets arbeid – gjennom foreldre som gode støttespillere forankres lagets og Remyra sitt verdisyn.