Politiattest

Alle trenere, lagledere samt andre tillitsvalgte i idrettslaget som har regelmessig omgang med barn og ungdom under 18 år skal fremlegge begrenset politiattest når de innehar et slikt verv. I Remyra IL er det Marthe Svendsen Stenvik som følger opp og sitter med oversikten for klubben. Det er lagleder som må sørge for at alle sammen har gyldig attest før oppstart.
Husk også at ledsagere på cuper og lignende også må ha gyldig attest i forkant av arrangementet .

Før du søker må du ha en bekreftelse på formål fra Remyra IL, denne legges ved søknaden som et vedlegg.

Kontakt Marthe Svendsen Stenvik (Tlf: 47619437 | E-post: remyra.politiattest (at) gmail.com) for å få bekreftelse. Fremvis eller send politiattesten direkte til henne når den er godkjent. 

Mer informasjon finnes på NIF sin hjemmeside, https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Søk på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ eller bruk søknadsskjema du finner her: Søknad om politiattest

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt.