Årsmøte

Årsmøte 2024

Medlemmer og representanter av Remyra Idrettslag samlet seg for det årlige årsmøtet i Remyra Grendehus. Møte ble ledet av styrets leder, Stein Ove Welvang. Dette var ikke bare en anledning til å reflektere over året som gikk, men også til å se fremover og planlegge for idrettslagets fremtid.

Et punkt på agendaen var presentasjonen fra idrettslagets hovedsponsor ved Øystein Sorte, som hadde tatt seg tid til å informere medlemmene om sin virksomhet og sitt engasjement i lokalsamfunnet. Gjennom en presentasjon delte sponsoren ikke bare historien og verdiene til sitt selskap, men også deres forpliktelse til å støtte idretten og aktivitetene som Remyra Idrettslag tilbyr. Dette var en verdifull mulighet for medlemmene å lære mer om den viktige støtten de mottar fra lokalt næringsliv.


Sjekk overrekkes Remyra IL fra SMN. Fra v. Stein Ove Welvang (Leder), Morten Berg (Nestleder) og Øystein Sorte(SMN)
Foto: Thomas Johnsen

Som en gest av ekstra støtte, overrakte Øystein i SMN deretter en sjekk til idrettslaget. Denne sjekken bidrar til å styrke idrettslagets økonomi og muligheten til å tilby enda bedre fasiliteter og aktiviteter for medlemmene. Den generøse donasjonen ble møtt med applaus og takknemlighet fra alle til stede, og det ble informert at samarbeidet mellom idrettslaget og sponsoren ville fortsette i en ny toårsavtale.

Et annet viktig punkt på agendaen var valget av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Ove Halsan, og av fem styremedlemmer på valg, stilte ikke Ida Rindal til gjenvalg. Thomas Johnsen, Thomas Lundemo, Jannicke Gjønnes og Hanne S. Tangen stilte til gjenvalg, og Anne Sætertrø var innstilt for den ledige plassen i styret. Medlemmene hadde muligheten til å gi sin stemme og påvirke sammensetningen av idrettslagets ledelse, men de 5 erfarne og dedikerte personene ble klappet og applaudert inn som styremedlem. Dette markerer ikke bare en anerkjennelse av deres tidligere innsats, men også en kontinuitet og stabilitet i ledelsen som er avgjørende for idrettslagets fremgang og fellesskap.

Med årsmøtet bak seg, ser Remyra IL fremover med optimisme og iver. Takket være støtten fra sponsorer og det dedikerte arbeidet til styret og medlemmene, er idrettslaget godt rustet til å fortsette å vokse.

Her er valgkomiteens innstilling til nytt styre i Remyra IL:
• Leder: Stein Ove Welvang – Ikke på valg, 1 år igjen
• Nestleder: Morten Krog Berg – Ikke på valg, 1 år igjen
• Kasserer: Monica Størseth – Ikke på valg, 1 år igjen
• Styremedlem: Robin Pedersen – Ikke på valg, 1 år igjen
• Styremedlem: Jannicke Gjønnes – Gjenvalg, velges for 1 år
• Styremedlem: Thomas Margido Lundemo – Gjenvalg, velges for 1 år
• Styremedlem: André Kirknes – Ikke på valg, 1 år igjen
• Styremedlem: Thomas Johnsen – Gjenvalg, velges for 1 år
• Styremedlem: Marthe Svendsen Stenvik – Ikke på valg, 1 år igjen
• Styremedlem: Ann Iren Langolf – Ikke på valg, 1 år igjen
• Styremedlem: Anne Sætertrø – Velges for 2 år
• Varamedlem: Hanne Storhaug Tangen – Gjenvalg, velges for 1år