Fotball

Endringer koronatiltak fra 8.juni

Fra mandag 8.juni justerer vi ytterligere på vår korona-tiltak. Vi tillater nå 3 grupper av inntil 20 spillere på trening samtidig. De som har trening bestemmer om eventuell uorganisert aktivitet kan foregå i parallell med den organiserte treningen. Det er fortsatt bare tillatt for barn og unge under 20 år å spille fotball med nærkontakt på trening. Det er enn så lenge ikke tillatt med hospitering mellom grupper eller sporadisk samtrening mellom forskjellige grupper. Selv om vanlig fotballspill er tillatt, er det fortsatt smittefare. Det betyr at det holdes avstand når det ikke spilles og at generelle hygieneanbefalinger fortsatt skal følges. Vi går gradvis mot en normalisering, men det er fortsatt viktig å gjøre det som kan gjøres for å forhindre spredning av eventuell smitte. Neste steg er forhåpentligvis at det åpnes opp for spill med nærkontakt også for voksne fra 15.juni.