Nytt fra styret

Ingen organisert idrettsaktivitet i perioden 4-18 januar

Med bakgrunn i pressekonferanse for Stjørdal kommune søndag 3.januar vedrørende korona-status må all organisert idrettsaktivitet, dvs trening og kamper, innstilles i perioden t.o.m. 18.januar. Aktivitetsstoppen har sin bakgrunn i den økte forekomsten av korona-smitte i kommunen. Kommunens idrettshaller vil være stengt i denne perioden. For å bidra til at smitten ikke spres, skal vi ikke ha på flomlys på kunstgresset på ettermiddagene slik vi hadde åpning for i november i den perioden organisert trening var stoppet. Fra styret oppfordres det til at vi er lojale til de nye bestemmelsene slik at vi fortest mulig kan komme tilbake til trening og kamper igjen.