Sakliste årsmøte 20.juni 2018

Vi minner om årsmøte som avholdes kl 2030 i 2.etasje på Remyra grendehus.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2017
5. Regnskap 2017
6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
7. Budsjett 2018
8. Valg

Påfylling gummigranulat på kunstgressbanen

Mange har gjerne lagt merke til en litt mørkere kunstgressbane og litt mer gummigranulat i gangen hjemme i det siste. I uke 18 ble det spredd 20 tonn gummigranulat utover kunstgressbanen. Dette ble gjort for å erstatte fyllmasse som forsvinner ifm brøyting av banen vinterstid. Mer fyllmasse bidrar til å beskytte gressfibrene og gjør banen mykere for unge fotballføtter.

Handledag på G-Sport 10.mai

Onsdag 10.mai inviterer G-Sport Stjørdal på Torgkvartalet klubbens medlemmer til handledag med ekstra rabatter i forhold til vanlige medlemsrabatter. Se invitasjonen i linken under og velkommen på handel! Ta med klubbkort for å oppnå medlemsrabattene. Benytt sjansen til å handle fra Umbro klubbkolleksjon til gode priser.

Handledag-G-sport-2017-05-10.pdf

Sakliste årsmøte 23.mars 2017

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning 2016
5. Regnskap 2016
6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift
7. Budsjett 2017
8. Valg

Det nye styret med støttefunksjoner!

Mens alle de nye styremedlemmene kurses og gjør seg klare til å overta ansvaret for Remyra IL, har jeg som avtroppende leder fått den gledelige oppgaven å presentere det nye styret for dere alle:)

Robert Hundstad er den nyvalgte lederen for Remyra IL, valgt for 2 år sist mandag.
Tore Ulvestad fortsetter som nestleder, og er på valg neste år.
Roar Husby er ny kasserer, valgt for 2 år på årsmøtet i mars.
Ferry Smits er ny medlemsregisteransvarlig, valg for 2 år på årsmøtet i mars.
Stein Roger Hagen fortsetter som sekretær, og er på valg neste år.
Elisabeth Suzen fortsetter som styremedlem, og er på valg neste år.

For Fotballstyret og Håndballstyret sin del, er det fortsatt stooort behov for nytt mannskap og nye krefter. Her ønsker begge lederne at foreldre som er opptatt av at klubben skal ha et best mulig sportslig tilbud melder seg på til å fylle mange viktige oppgaver. Jo flere som deler på alle oppgavene, jo lettere blir det for hver enkelt å bidra! Kom igjen og ta et verv frivillig; det er en glede og berikelse å få lov til å være med på å skape aktivitetene i Remyra IL!!

For støttefunksjonene til styret har vi følgende nyheter:

Camilla Wangberg er ny i lotterikomiteen for 2 år fra og med i år, sammen med Eva Hareide og Trine Mølnå som tok jobben for 2 år fra og med i fjor. Her er det viktig at klubben får inn minst to nye FØR neste års lotteri. Årets jobb er snart gjennomført med stor suksess De to nye kan derfor trygt melde seg allerede nå for en gunstig erfaringsoverføring, slik at alt er på plass til neste års jobb starter i februar/mars.

For Sponsorkomiteen har vi fått inn Therese Blomqvist og Odd Myran for 2 år fra i år! For rulleringen og erfaringsoverføringen sin del er det gunstig å få inn en ny fra neste år.

For Dugnadsordningen vår har vi fått Trine Wirum som ny dugnadskoordinator for 2 år fra i år! For rulleringen og erfaringsoverføringen sin del er det gunstig å få inn en ny fra neste år.

Valgkomiteen består av Nina Jensen og Ove Lereggen, valgt for 2 år i fjor. Her skal klubben ha 2 nye fra neste år, og for å få til en gunstig rullering og erfaringsoverføring er det også her best at man får inn minst en ny hvert år deretter.

Som avtroppende leder må jeg få takke valgkomiteen 2016 for en fantastisk innsats og et sterkt resultat! Klubben har fått inn mange flotte ressurspersoner i viktige posisjoner og klubben er godt rigget til å gå videre og møte nye utfordringer. Klubben bør dog jobbe videre for å fylle opp begge avdelingsstyrene sine med de funksjonene som trengs for å styrke den sportslige delen av virksomheten enda bedre i begge avdelinger.

Økonomisk er klubben sterkere enn på mange år, med lite gjenstående restgjeld og alle de forskjellige inntektsfunksjonene styrket og i full aktivitet med nytt mannskap. Med dette på plass kan klubben når som helst ta nye store investeringer. Som avtroppende leder vil jeg peke på et par mulige satsningsområder:
– Klubben har et behov for å oppgradere og styrke klubbhusfunksjonene sine, og grendehuset har signalisert tilsvarende ønsker om å legge bedre til rette for klubbdriften, så her trenger klubben kun noen som tar prosjektledelsen og driver frem en bedre løsning på garderober, lagermuligheter for lagene, kioskmuligheter for lag og arrangement, møteromsløsninger for lag og styrer, og utstyrsgarasje.
– Gressbanen er et flott anlegg som en dessverre må erkjenne har gått litt ut på dato med kunstgressbanenes inntog. Vi kan mene hva vi vil om gress versus kunstgress, men det er et faktum at gressbanen er lite i bruk, på tross av stor ressursbruk i å holde den operativ og på tross av at kunstgresset til tider er overfylt av aktivitet. Her bør klubben vurdere de mulighetene som ligger i å videreutvikle området der dagens gressbane ligger. Det er plass til mange mindre treningsflater på dette området, og disse kan godt bygges som en serie mindre kunstgressbaner. Remyra IL kan på denne måten bli en unik klubb i Trøndersk sammenheng. Ingen andre klubber har noe tilsvarende!

Jeg avslutter med at det har vært utrolig morsomt og givende å få være med i alle de vervene i styret og i de forskjellige støttefunksjonene jeg har hatt. Jeg skulle veldig gjerne ha vært med videre, for dette er fortsatt gøy etter 10 år, men jeg gir meg nå for å ta bedre vare på noen andre verv jeg har. Det gjør jeg i trygg forvissning om at Remyra IL vil føres videre inn i fremtiden med stø hånd!

Takk for meg:)

Mvh Rune

Ekstraordinært årsmøte

Remyra IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av ny leder Remyra IL, ny leder for håndballavdelingen og ny dugnadskoordinator mandag 9. mai kl 1800-1900. Møtet holdes i andre etasje grendehuset

SAKSLISTE:

1)Godkjenning av innkalling og saksliste
2)Valg av møteleder og referent
3)Valg av to representanter til å underskrive referatet
4)Valg 2016, andre omgang

Vel møtt!

Rune Larsen
Avtroppende leder Remyra IL

Innkalling til Årsmøte med sakliste

STYRET MINNER OM ÅRSMØTE 2016!!

Årsberetning ligger HER

Torsdag 10. mars kl 1900 i andre etasje på grendehuset.

SAKSLISTE:

1) Godkjenning av innkalling og saksliste
2) Valg av møteleder og referent
3) Valg av to representanter til å underskrive referatet
4) Årsberetning Remyra IL
5) Regnskap for 2015
6) Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2016
7) Budsjett 2016
8) Valg
9) Det er meldt inn 1 sak til årsmøtet: Tilpasning av vedtektene i Lov om Remyra IL til NIFs nye lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.
En gjennomgang av endringene ligger HER.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Vel møtt!

For styret i Remyra IL

Rune Larsen
Leder Remyra IL