Nytt fra styret

Bruk av 2.etg grendehus

Tidligere har det vært å bare gå opp i 2.etg uten å booke lokalet. Dette må heretter bookes for å få adgangskoden til døra.

For å klare å følge opp bruk av lokalene er vi avhengig av at dette registreres noen plass.
Internt bruk i idrettslaget er gratis, og vil godkjennes fortløpende, mens ekstern bruk må betales før godkjenning.

Du finner kalender for booking her:
http://www.remyra.no/kontakt/moterom-2-etasje/

Ved spørsmål sendes dette til epost: remyra.booking@gmail.com